Museu de Ciències Naturals de Barcelona

Disseny Gràfic / Petit Comitè Contacte

PIV Nat

Aquest Programa d’Identificació Visual (PIV) és una eina d’utilitat per a tots els professionals de la comunicació que desenvolupin qualsevol suport per comunicar internament o al públic en general d’una manera eficient els valors de la Institució a través de la identitat gràfica.

Concebut com una eina de treball, en aquest manual hi trobareu la informació necessària per poder fer, crear o concebre qualsevol tipus de suport utilitzat habitualment en la comunicació externa i interna de qualsevol seu o entitat relacionada amb el Nat, Museu de Ciències Naturals de Barcelona.

Petit Comitè 2011 per a Museu de Ciències Naturals de Barcelona | @ Copyright

© Museu de Ciències Naturals de Barcelona (Nat).